คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive nouns) คือ การทำคำนามให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 Pronoun   (คำสรรพนาม)    คือคำที่มีไว้สำหรับ(พูด,เขียน)แทนชื่อของคน,สัตว์,สิ่งของ,และสถานที่เพื่อป้องกันมิให้กล่าวชื่อนั้นซ้ำๆ

สรุปวิธีการใช้ Who/ Whom/ Whose ประพันธสรรพนาม (Relative pronouns)ภาษาอังกฤษ

Who, Whose และ Whom ประพันธสรรพนาม (Relative pronouns) ที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า เป็นหลักไวยากรณ์เบื้องต้นที่เรียนกันมาตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ แต่ยังคงสับสนว่าใช้อย่างไรกันแน่

สรุป การใช้ Which ใช้อย่างไร? Question Words – เรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การใช้ Which ใช้อย่างไร? Which  มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์และสิ่งของต่างๆ เวลาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีรูปแบบโครงสร้างประโยคต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ การใช้ what kind of … ในภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

ภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ What kind of …? ถามว่า ประเภทไหน ชนิดไหน หรือแบบไหน ได้ โดยมีรูปแบบประโยคดังต่อไปนี้

การเลือกใช้ Can และ Could ให้ถูกต้องตามหลักแกรมม่า เรียนอังกฤษออนไลน์

Can และ Could คืออะไร? ถ้าเรียกตามหลักภาษาแล้ว Can และ Could จะอยู่ในกลุ่มกริยาที่มีชื่อว่า Modals เป็นกริยาช่วยประเภทหนึ่ง ซึ่งก็จะมีกริยาอีกหลายๆ ตัวที่เป็น Modals เช่น will, would, should, เป็นต้น

มารู้จักกับ เทคโนโลยี iot ในชีวิตประจําวัน

โลกที่สรรพสิ่งเชื่อมโยงอย่างรวดเร็วด้วยระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เรียกว่า IoT ดูจะใกล้เป็นความจริงเข้ามาทุกทีในอนาคตอันใกล้ เมื่อในทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นการนำ IoT มาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะขอนำเสนอ 5 ประโยชน์ ที่มีการนำ IoT มาใช้งาน