ฟิสิกส์ ม.6 ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current)

ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้ากระแสคือ การไหลของอิเล็กตรอนภายใน ตัวนำไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเช่น ไหลจาก แหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปสู่แหล่ง ที่ต้องการใช้กระ แสไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิด แสงสว่าง เมื่อกระแส ไฟฟ้าไหลผ่านลวด ความต้านทานสูงจะก่อให้ เกิดความร้อน เราใช้หลักการเกิดความร้อน เช่นนี้มาประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เตาหุงต้ม เตารีดไฟฟ้า เป็นต้น

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)     การที่วัตถุเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำรอยเดิม ใช้สัญญลักษณ์ SHM การกระจัดของวัตถุซึ่งมีการเคลื่อนที่แบบนี้จะวัดจากตำแหน่งเดิมของวัตถุ เมื่อไม่ถูกแรงภายนอกใดๆ มากระทำ เรียกตำแหน่งนี้ว่า แนวสมดุล                                                   

Windsolargadget เครื่องยนต์สเตอร์ลิง เพื่อการศึกษา (Stirling Engine)

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling Engine)

เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (Stirling Engine) “30 ยังแจ๋ว”         ไม่แปลกถ้าจะชมสาว ๆ วัยล่วงเข้าสามสิบที่ยังสวยอยู่ด้วยวลีข้างต้น ก็อย่างที่เค้าว่าไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข แต่ถ้า 30 กลายเป็นราคาน้ำมันต่อลิตรเมื่อไหร่ล่ะก็ “จอด” ครับจอด ไม่แจ๋วแล้ว ไม่ต้องข่งไม่ต้องขับมันแล้วรถยนต์น่ะ เผลอ ๆ ในอนาคตอันใกล้อาจจะได้เห็นป้ายโฆษณาหน้าปั๊มว่า “สามลิตรร้อย !” ก็ได้ น่าขนลุกจริง ๆ

แนะนำ Google Classroom (สำหรับผู้สอน)

เป็นอีกหนึ่งการให้บริการสำหรับ Google Apps for Education (GAE) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการมอบหมาย งาน การรับผู้เรียนเข้าในชั้นเรียน การประกาศเนื้อหาต่างๆ การเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียนที่สร้างขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการส่งงานของผู้เรียน

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ สรุปสูตร

เรียนฟิสิกส์ ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ โพรเจกไทล์ (Projectile) หมายถึง วัตถุที่ขว้างหรือยิงออกไป ทั้งนี้ในบริเวณใกล้ผิวโลกตามปกติการเคลื่นที่ของวัตถุดังกล่าวจะสังเกตได้

ความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรีของไทย

ประวัติความเป็นมาของเมืองกาญจนบุรี ความเป็นมาของกาญจนบุรี เท่าที่มีการค้นพบหลักฐานนั้น ย้อนไปได้ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมีการค้นพบเครื่องมือหินในบริเวณบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ ล่วงมาถึงสมัยทวารวดี ซึ่งมีหลักฐานคือซากโบราณสถานที่ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี

สสารและการวัด (Substance and Measurement)

การจำแนกสสาร – สารและของผสม สาร (substance) คือ รูปหนึ่งของสสารที่มีองค์ประกอบแน่นอนหรือคงที่ และมีสมบัติที่ชัดเจน เช่น น้ำ แอมโมเนีย น้ำตาลทราย ฯลฯ

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 การออกเสียง Verb หลังการเติม s, es

การออกเสียง s หรือ es ท้ายคำกริยา ออกเสียงได้ดังนี้                      1. ออกเสียง s เป็น /s/ เมื่อคำกริยาเหล่านั้นลงท้ายด้วย /f/, /k/, /p/, /t/ เช่น…

GM เผย Cadillac คือแบรนด์แรกที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มรถไฟฟ้ารุ่นใหม่

General Motors หรือ GM ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำตลาด และการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของกรุ๊ปในอนาคต