ชีววิทยา-การตอบสนองของพืช

ชีววิทยา-การตอบสนองของพืช          การเจริญเติบโตของพืชต้องการปัจจัยต่าง ๆ ในการเจริญ เช่น น้ำ แสง และแร่ธาตุต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องการฮอร์โมนเพื่อควบคุมการเจริญเติบโต เช่น

TESLA CYBERTRUCK EV รถกระบะดีไซน์ล้ำอนาคต

TESLA CYBER TRUCK EV เป็นรถกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่มีตัวถังแบบ ARMOUR BODY เป็นตัวถังแบบป้องกันกระสุน ซึ่งทำจาก Stainless Steel ชนิดเดียวกันกับที่ใช้สร้างจรวด Space X ที่มีความแข็งแรงกว่า 30 เท่า และมีกำลังลากมากกว่า รถบรรทุก Ford F-150 ถึง 3500 ปอนด์

ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 Conditional clause : Exercise

Exercise A: Write the simple present tense and the future simple of the verb in parentheses in each sentence. Example: If he (come), she (talk) to him. »        If he comes, she will talk to him. If you (not ask) him, he (not come). »        If you don’t ask him, he will not come. Malee…

ภาษาอังกฤษชั้น ม.6 If-Clause หรือ Conditional clause

If-Clause หรือ Conditional clause หรืออาจเรียกว่า If-Sentence หรือ Conditional Sentence หมายถึงประโยคที่แสดงหรือกำหนดเงื่อนไข หรือประโยคที่มีการคาดคะเนว่า ถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา ในประโยคเงื่อนไข (If-Clause) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.ส่วนที่เป็นเงื่อนไข (If-Clause) 2.ส่วนที่เป็นหัวข้อหลัก (Main clause) ตัวอย่างประโยค If-Clause Main clause If it  rains, If he is ready, If you drop a glass, I will stay at home. he can leave now. it breaks. ข้อสังเกต ในการเขียนประโยค If-Clause สามารถเขียนได้…