ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องส่องทางไกล

กล้องส่องทางไกล หมายถึง กล้องที่ใช้สำหรับส่องดูวัตถุที่อยู่ระยะไกลให้เห็นในระยะใกล้ มีประวัติการคิดค้นประดิษฐ์ และพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1608 (พ.ศ.2151 ประมาณ 400 กว่าปี) ในประเทศเนเธอแลนด์ ริเริ่มสร้างครั้งแรกโดยฮานส์ ช่างทำแว่นคนหนึ่ง โดยค้นพบว่าหากนำเลนส์มาวางเรียงกันให้ได้ระยะที่ถูกต้องจะสามารถขยายภาพที่อยู่ไกลๆให้ใกล้ขึ้น ซึ่งเป็นหลักการทำงานขั้นพื้นฐานของกล้องส่องทางไกลมาจนถึงในปัจจุบัน

ประวัติ สามล้อ ของคนไทย

รถจักรยานสามล้อ คือ จักรยานรูปร่างในลักษณะโดยทั่วไป รถสามล้อก็คงต้องนึกภาพตามๆกันว่าจะเป็นยังไง เพราะคนไทยอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับรถสามล้อเป็นอย่างดีนั้นเอง รถจักรยานสามล้อเป็นรถที่สมัยอดีต

นวัตกรรมจีนในยุคโควิด-19

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนก็นำเอานวัตกรรมจำนวนมากที่เคยอยู่ในขั้นทดลองไปเริ่มใช้งานจริง จนถือว่าเป็นการใช้ระบบ 5G ในอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Ignaz Semmelweis ผู้บุกเบิกมาตรฐานความสะอาด

สูติแพทย์ชาวฮังการี Ignaz Philipp Semmelweis เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 1818 และเสียชีวิตในวันที่ 13 สิงหาคม 1865 ในขณะที่ทำงานที่แผนกสูติกรรมของโรงพยาบาลกลางกรุงเวียนนาในปีพ. ศ. 2389 เขามีความกังวลเรื่องอัตราการเกิดไข้ที่เป็นพุง (Puerperal fever) (เรียกว่าไข้ที่เป็นเด็ก) ในบรรดาสตรีที่คลอดบุตรที่นั่น นี้มักจะเป็นอันตรายถึงตาย

การตรวจวินิจฉัยด้วยการ เอกซเรย์ (X-Ray)

การตรวจวินิจฉัยซึ่งมีที่มาจากชื่อของรังสีที่ใช้ในการตรวจ นั่นก็คือรังสี X โดยรังสีดังกล่าวมีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งนี้การเอกซเรย์จะช่วยให้เห็นภาพของอวัยวะภายในในรูปแบบของภาพขาวดำที่มีปริมาณความเข้มที่ต่างกัน การเอกซเรย์ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการตรวจดูความผิดปกติของกระดูกส่วนต่าง ๆ  ช่องท้อง และทรวงอก เป็นต้น

ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องบิน

 นานมาแล้วที่มนุษย์เราใฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้เหมือนนก แล้วพวกเขาจะทำอย่างไรให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมาได้ มนุษย์ได้อะไรและสูญเสียอะไรบ้างในการสานฝันนั้น     จากแค่ความฝันที่อยากจะล่องลอยอยู่ในท้องฟ้า จนกระทั่งพัฒนาเพื่อการรบและคมนาคม ขอเชิญพบกับความพยายาม พัฒนาการ วิทยาการทางด้านการบิน จากอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน ประดิษฐ์กรรมชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของมนุษยชาติ เครื่องบิน

ประวัติศาสตร์ของเครื่องคิดเลข

ประวัติความเป็นมาของเครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลขมีวิวัฒนาการเริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่อดีต ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือกล โดยถูกคิดค้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การใช้นิ้วมือนับ ต่อมาเริ่มมีการใช้เครื่องมือช่วยที่หาได้จากธรรมชาติอย่างลูกหิน ใบไม้ เป็นต้น และเมื่อเข้าสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีและศาสตร์การคำนวณที่สูงขึ้ก็เริ่มมีการใช้หลักการต่างๆ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในหลายที่เช่นในประเทศกลุ่มตะวันออก จะเริ่มต้นจากการใช้ลูกคิด ซึ่งเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน ส่วนในตะวันตก ก็จะมี abaci, Napier’s bones และ slide rules เป็นต้น

คณิตศาสตร์ (mathematics) คืออะไร ?

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิกล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ “รูปร่างและจำนวน” เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์

จำนวนธรรมชาติ (Natural number)

จำนวนธรรมชาติ (Natural number) ในทางคณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ อาจหมายถึง จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ (1, 2, 3, 4, …) หรือ จำนวนเต็มไม่เป็นลบ (0, 1, 2, 3, 4, …) ความหมายแรกมีการใช้ในทฤษฎีจำนวน ส่วนแบบหลังได้ใช้งานใน ตรรกศาสตร์,เซตและวิทยาการคอมพิวเตอร์