แบ่งเป็นกี่ชั้น และความสำคัญของบรรยากาศของโลกมีอะไรบ้าง?

ความสำคัญ บรรยากาศของโลก ให้แก๊สออกซิเจนแก่สิ่งมีชีวิตในโลกเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจและดำรงชีวิต ปรับอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ป้องกันอันตรายจากรังสีและอนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก

วิธี ช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

1. จำไว้ว่าการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน

เทคนิควิธี จูนสมอง การบริหารสมอง ให้สดชื่น

1. ประสานงานสมอง การเขียนเลข 8 ในอากาศด้วยมือทั้ง 2 ข้างๆ ละ 5 ครั้ง โดยเริ่มจากด้านซ้ายของเลขก่อน แล้วเขียนวนไปให้เป็นเลข 8 วิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอ่าน และการทำความเข้าใจดีขึ้นและทำให้สมองด้านซ้ายและด้านขวาประสานงานกัน

Blockchain (บล็อกเชน) เกี่ยวข้องอย่างไรกับ FinTech

Blockchain (บล็อกเชน) คำศัพท์ใหม่ ที่เราเริ่มได้ยินตามสื่อต่างๆ รวมถึงตามงานสัมมนากันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน FinTech บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจจะขออธิบาย concept ของมัน โดยเฉพาะเรื่องประโยชน์และการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้

สมบัติของจำนวนจริง

จำนวนจริงประกอบด้วย จำนวนอตรรกยะ และ จำนวนตรรกยะ ซึ่งเราจะพิจารณาในรายละเอียดได้ดังนี้

หลักการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์

             การคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ จะรับข้อมูลจากผู้ใช้ระบบผ่านทาง Input Device เข้ามา ทำการประมวลผล (Process) เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เปรียบเทียบ เสร็จแล้วนำผลที่ได้ออกแสดงผล (Output)  ดังรูป

จำนวนจริง ( REAL NUMBER )

จำนวนจริง              คือจำนวนที่สามารถจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งกับจุดบนเส้นตรงที่มีความยาวไม่สิ้นสุดเส้นจำนวน ได้ คำว่า จำนวนจริง นั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแยกเซตนี้ออกจากจำนวนจินตภาพ จำนวนจริงเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาคณิตวิเคราะห์จำนวนจริง (real analysis)

การวางแผนการศึกษาบุตร

การวางแผนการศึกษาบุตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรก – คือช่วงก่อนบุตรเข้าเรียนปริญญาตรี ช่วงนี้เราวางแผนทำอะไรไม่ได้มาก เป็นเพราะว่า ระยะเวลาในการเก็บเงินค่อนข้างสั้น การนำไปลงทุนใดๆ ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้น เราจะวางแผนเก็บเงินปีต่อปี แต่ถ้าหาได้มากกว่านั้น ก็พิจารณาเป็นเงินออมระยะกลาง (ลองกลับไปดูในเรื่องของ เงินออม 3 ระยะ นะครับ) นำไปซื้อหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เผื่อไว้อีก 4-5 ปีข้างหน้าได้