คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์-ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ

คณิตศาสตร์ ม.4 ตรรกศาสตร์-ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ ตัวบ่งปริมาณ คือ สัญลักษณ์หรือข้อความที่เมื่อเราเอาไปเติมใน “ประโยคเปิด” แล้วจะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประพจน์

ความรู้พื้นฐาน ประพจน์และค่าความจริงของประพจน์

ในการเชื่อมประพจน์นั้นบางครั้งจะต้องใช้ตัวเชื่อมหลายตัวมาเชื่อมประพจน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการหาค่าความจริงว่าควรที่จะเริ่มต้นที่ตัวใดก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลำดับสัญลักษณ์ที่ “คลุมความ” มากที่สุดและรองลงมาตามลำดับ ตารางความจริง คือ ตารางที่สร้างขึ้นเพื่อใช้หาค่าความจริงของประพจน์

กำเนิดคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับโลกยุคใหม่

วิชาคณิตศาสตร์ แต่ไม่ระบุที่มาหรือหลักฐานปรากฏชัดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นทางคณิตศาสตร์  โดยมีการสันนิษฐานกันว่า มีความเป็นไปได้ที่คณิตศาสตร์มีพื้นฐานจากธรรมชาติ

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ยังไงให้ได้ผลสูงสุดๆ

เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ยังไงให้ได้ผลสูงสุดๆ

ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ก็เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ และเรียนอย่าง ไงให้ได้ผลสูงสุดๆ ไม่น่าเบื่อ

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ผู้จำนวนเชิงซ้อน

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ (เยอรมัน: Johann Carl Friedrich Gauß) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30

มารู้จัก เทคโนโลยีนาโนกับการพัฒนาทางการแพทย์

ก่อนมารู้จักกับ นาโนเทคโนโลยี คืออะไร? นาโนเทคโนโลยี คือ การจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ด้วยความถูกต้องและ แม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆมี “สมบัติที่พิเศษขึ้น” ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้