วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จการเรียนในมหาวิทยาลัย

การตั้งเป้าหมายก็เพื่อตอบโจทย์ให้ตัวเองทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ วันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้

10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

คณะมาแรง วิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

10 สาขาวิศวกรรม ที่มีความโดดเด่นในศตวรรษที่ 21

10 สาขาวิศวกรรม ที่มีความโดดเด่นในศตวรรษที่ 21 1. วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software engineering) ใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และยังรวมถึงการดึงเอาวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าบางตัวมาใช้ในการทำงานด้วย โดยสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการทดสอบ และยังจะต้องเรียนรู้ด้านการพัฒนาฮาร์แวร์ควบคู่กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย เพื่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อัตราเงินเดือน : 20,000 – 40,000 บาท 2. วิศวกรระบบราง วิศวกรระบบราง (Railway systems engineering) จะเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟทั้งหมด รววมไปถึงด้านโลจิสติกส์ และการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ อีกด้วย เมื่อน้อง ๆ เรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ อัตราเงินเดือน : 18,000 – 25,000 บาท 3. วิศวกรโทรคมนาคม / วิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรโทรคมนาคม / วิศวกรระบบดาวเทียม (Telecommunications engineering) จะเรียนรู้ทุกอย่างที่มีความเกี่ยวกับการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณ การส่ง การรับข้อมูล การวิเคราะสัญญาณต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ และเรียนรู้เรื่องวงจรจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย เมื่อเรียนจบไปแล้วลักษณะงานที่น้อง…

อีกคนจำ อีกคนกลับลืมกับความฝัน

การศึกษาใหม่ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Cell Reports เป็นการศึกษาของศูนย์วิจัย RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research ในประเทศญี่ปุ่น โดยทีมวิจัยได้ทำการทดลองในหนู และค้นพบ ยีนคู่หนึ่งที่ควบคุมการนอนหลับในระยะ REM (rapid eye movement) ซึ่งเป็นช่วงของการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกับความฝันที่แจ่มชัด (vivid dreaming) และการนอนหลับในระยะ non-REM (Non rapid eye movement) ที่เป็นช่วงการนอนหลับตื้น

ทำความรู้จัก คุชชิ่ง ซินโดรม

กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing Syndrome) Cushing Syndrome (กลุ่มอาการคุชชิง) เกิดจากร่างกายมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) สูง ซึ่งอาจเป็นเพราะใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์มากเกินไป หรือร่างกายอาจผลิตฮอร์โมนนี้ออกมามากกว่าปกติ ทำให้มีอาการ เช่น น้ำหนักเพิ่มขึ้น มีภาวะอ้วน ใบหน้ากลมผิดปกติ มีก้อนไขมันด้านหลังช่วงระหว่างไหล่ และผิวหนังหน้าท้องแตกลายเป็นสีม่วงหรือสีชมพู เป็นต้น

เเรงโน้มถ่วงโลกและ ปริศนาแรงโน้มถ่วง

เมื่อเอ่ยถึงแรงโน้มถ่วง เราหลายคนคิดว่า หลังจากที่ Isaac Newton พบแรงดึงดูดระหว่างมวล เมื่อ 350 ปีก่อนนี้ และใช้แรงชนิดนี้ อธิบายสาเหตุการตก ของลูกแอปเปิล สาเหตุที่ดาวเคราะห์ต่างๆ โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และที่มาของปรากฏการณ์ น้ำขึ้นน้ำลง หรือแม้แต่ ในการวางแผนส่งยานอวกาศ ไปเยือนดวงจันทร์ และดาวอังคาร ฯลฯ ทฤษฏีแรงโน้มถ่วงของนิวตัน ก็แม่นยำและสมบูรณ์ จนไม่น่าจะมีอะไรให้สงสัยอีกต่อไป แต่ความจริงที่ปรากฏ

แม่เหล็ก และไฟฟ้า (Magnets and Electricity)

แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 1. การเกิดกระแสไฟฟ้า สสารทุกชนิดในโลกนี้จะประกอบด้วยโมเลกุล ซึ่งโมเลกุลก็จะประกอบด้วยอะตอมหลาย ๆ อะตอม ในหนึ่งอะตอมจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอมเรียกว่า นิวเคลียส (Nucleus) ประกอบด้วย โปรตอน และนิวตรอน โปรตอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนนิวตรอนจะมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง และ (2) อิเล็กตรอน จะวิ่งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ

ธรรมชาติของคลื่นและชนิดของคลื่น

ธรรมชาติของคลื่น คลื่น เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรืออนุภาคใดอนุภาคหนึ่งของตัวกลาง เกิดการเคลื่อนที่ไปจากแนวสมดุล เป็นผลทำให้อนุภาคนั้นเกิดการสั่นรอบแนวสมดุลนั้น เนื่องจากคุณสมบัติ ความยืดหยุ่นของตัวกลางจะทำให้ผลการสั่นถูกส่งไปยังอนุภาคต่อไป จะทำให้อนุภาคนั้นเกิดการสั่นในลักษณะเดียวกัน เราเรียกว่า “การเกิดคลื่น”

หมู่โลหิต (Blood type)

หมู่โลหิต (Blood type)ในร่างกายคนเรามีโลหิตอยู่ประมาณร้อยละ 9-10 ของน้ำหนักตัว โลหิตมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก และมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้.