ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) แตกต่างกันอย่างไร? ฟิสิกส์ ม.ปลาย

กระแสไฟฟ้าที่เราทุกคนบนโลกนี้ใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมดมี 2 แบบ แบบที่ 1 คือไฟฟ้ากระแสตรง หรือ Direct Current (DC) และแบบที่ 2 คือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ Alternating Current (AC) ซึ่งใช้งานได้แตกต่างกันไป

มารู้จักกับ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ฟิสิกส์

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) หมายถึงวิทยาการในการประกอบและผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอม  หรือโมเลกุลเข้าด้วยกันในระดับนาโนเมตรหรือขนาด 1  ในพันล้านส่วนของ 1 เมตร โดยเป็นการผสมผสานของวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น  ชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมศาสตร์สาขาหุ่นยนต์ และเครื่องจักรกล

คลื่นกล (Mechanical wave) ฟิสิกส์ ม.ปลาย

คลื่นกล (Mechanical Wave )           คลื่นกล คือการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยการเคลือนที่ไปของคลื่นต้องมีโมเลกุลหรืออนุภาคตัวกลางเป็นตัวถ่ายโอนพลังงานจึงจะทำให้คลื่นแผ่ออกไปได้  ดังนั้นคลื่นกลจะเดินทางและส่งผ่านพลังงานโดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนตำแหน่งอย่างถาวรของอนุภาคตัวกลาง เพราะตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่แต่จะสั่นไปมารอบจุดสมดุล  ต่างจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

ผู้สร้างรถไฟคันแรกของโลก จอร์จ สตีเฟนสัน

รถไฟคันแรกของโลก “รถไฟคันแรกของโลก” เป็นรถจักรไอน้ำที่มีชื่อว่า Rocket ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 300 ปีที่แล้วในประเทศอังกฤษโดย จอร์จ สตีเฟนสัน (George Stephenson) ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งการรถไฟ โดยสมัยก่อนรถไฟถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหิน ลักษณะจะเป็นรถติดล้อ แล่นไปตามรางและใช้สัตว์ในการลากจูง จนเมื่อจอร์จได้สร้างรถจักรไอน้ำที่สามารถแล่นได้ด้วยตัวเองได้สำเร็จ หลังจากนี้เองก็ได้มีผู้เริ่มสร้างรถจักรไอน้ำตามแบบเขาออกมาอีกหลายแบบ เพื่อใช้สำหรับขนส่งสินค้า หรือผู้คน

หลักการทำงานของ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า(Induction Hob)

หลักการทำงานของ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า(Induction Hob)-ฟิสิกส์

หลักการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำทำงานโดยให้กระแสไฟฟ้าสลับผ่านขดลวดที่อยู่ภายในเตา ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในภาชนะโลหะ เกิดกระแสไฟฟ้าวน (eddy current) กลับไป-มาที่ก้นภาชนะ ตามความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ให้กับขดลวดภายในเตา ซึ่งกระแสไฟฟ้าวนนี้จะทำให้ภาชนะโลหะเกิดความร้อน

เริ่มต้นการค้นพบน้ำมันครั้งแรกของโลก

ค้นพบน้ำมัน “การค้นพบน้ำมันครั้งแรกของโลก” ถูกขุดพบโดย ซามูเอล เอ็ม เกียร์ (Samuel M. Kier) เขาเป็นคนแรกได้ที่ชื่อว่าค้นพบน้ำมัน โดยที่เขาค้นพบน้ำมันนี้โดยบังเอิญ จากบ่อที่เขาขุดแถวฝั่งแม่น้ำอัลเลเกนี ในรัฐเพนซิลเวเนีย ของอเมริกา และได้ตั้งชื่อน้ำมันนี้ว่า น้ำมันซีนีกา (Seneca oil) ส่วนอีกซีกโลกหนึ่งก็มีข้อมูลว่า เป็นชาวจีนที่ค้นพบน้ำมันดิบ เมื่อกว่า 600 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการลำเลียงน้ำมันดิบผ่านท่อไม้ไผ่ ย้อนกลับไปอีก 2500 ปีก่อนคริสตกาล นักธรณีวิทยาก็เชื่อว่า ชาวบาบิโลเนียนเป็นชนเผ่าแรกที่มีการนำน้ำมันดิบมาเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟ

มารู้จักกับ ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units)ฟิสิกส์พื้นฐาน

ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) หน่วยฐานเอสไอ – การขึ้นต่อการของนิยามในหน่วยฐานเอสไอทั้งเจ็ด

กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

สนามไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin, 1706-1790) พบว่าการขัดสีวัตถุด้วยผ้าขนสัตว์ทําให้เกิดประจุบนวัตถุและได้ทดลองนําแท่งแก้วและยางที่มีประจุจากการขัดสีไปวางใกล้แท่งยาง

สถิติข้อสอบฟิสิกส์ PAT 2 และ วิชาสามัญ ที่ออกสอบบ่อย?

 วิชาฟิสิกส์ใน PAT 2 และวิชาสามัญ เป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการสอบมากๆ เพราะเนื้อหามีเยอะและหลายเรื่องมากๆ ฉะนั้นวันนี้ พี่ขอเริ่มต้นโดยการรวบรวมสถิติข้อสอบฟิสิกส์ย้อนหลังมาให้ พร้อมเกร็งข้อสอบว่าเรื่องไหนบ้างที่น้องต้องเน้นเป็นพิเศษ