ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกรางวัลโนเบลของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ฟิสิกส์ ม.ปลาย

 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)‎ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก (Photoelectric Effect) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายคุณสมบัติของแสงในรูปแบบของอนุภาค ที่เรียกว่า “โฟตอน” (Photon) จากเดิม (Classical Physics) ที่อธิบายคุณสมบัติของแสงในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เรือดําน้ำพลังงานนิวเคลียร์

เรือพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์เหมาะสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนเรือหรือเรือดำน้ำ ที่ต้องเดินทางอยู่ในทะเลเป็นเวลานานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของคนรุ่นใหม่

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1.ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification)  ขั้นนี้เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบเหตุทั้งหลาย ของปัญหาแล้วจัดลำดับความสำคัญเพื่อเลือกสาเหตุที่สำคัญที่สุดเป็นประเด็นสำหรับค้นหาวิธีแก้ไขต่อไป เป็นการตัดสินว่าสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขนั้นปัญหาใดเป็น “ปัญหาที่แท้จริง” ที่มีผลกระทบสูง หากไม่รีบแก้ไข พร้อมกับวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจะใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น เทคนิคแผนผังก้างปลา (fish bone diagram)  เทคนิค 5W1H เป็นต้น

คุณสมบัติของรังสีอัลตราไวโอเลมาดูประโยชน์และโทษต่อร่างกาย-ฟิสิกส์

รังสีอัลตราไวโอเลต ประโยชน์และโทษต่อร่างกาย รังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสียูวี (UV) นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตวิตามินดีแล้ว ยังนำมาใช้รักษาโรคหลายชนิด เช่น ด่างขาว สะเก็ดเงิน โรคกระดูกอ่อนในเด็ก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากได้รับรังสียูวีติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ป้องกัน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายส่วนต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง ดวงตา ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

การใช้ชีวิตบนอวกาศ ต้องใช้ชีวิตยังไงและต้องปรับตัวอย่างไร

บนความสูงเหนือผิวโลกประมาณ 400 กิโลเมตร ขณะที่อยู่ในสถานีอวกาศมนุษย์อวกาศสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแบบเดียวกับที่อยู่บนพื้นโลก เนื่องจากยานอวกาศได้ปรับสภาพสภาพแวดล้อมของยานให้เหมือนกับบนพื้นโลก สถานีอวกาศนานาชาติยังคงอยู่ในอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก สภาพไร้น้ำหนักจึงเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งมนุษย์และสถานีอวกาศร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องไปตามวงโคจรหรือวิถีของยาน

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ม.ปลาย

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี เรนเก็น (roentgen) ค้นพบการแผ่รังสีเอ็กส์ ของแบเรียมที่เรืองแสงทำให้ฟิล์มดำ

ความร้อนและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส-กฎของบอยล์-ฟิสิกส์

กฎของบอยล์ ตั้งชื่อตามโรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle) นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ มีใจความสำคัญว่า ถ้าอุณหภูมิคงตัว ความดันของแก๊สจะแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊สนั้น ๆ หรือผลคูณของความดันและปริมาตรของแก๊สมีค่าคงตัวเสมอ ดังสมการ

GPS คืออะไร? และ ทำงานอย่างไร?

GPS คืออะไร? GPS คือ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป