ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ถ่านชีวภาพ-ถ่านไบโอชาร์

ถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติที่เหมาะกับปรับปรุงดินหลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ รูพรุนที่ผิวถ่าน ซึ่งทำให้ถ่านชีวภาพสามารถเก็บกักน้ำและธาตุอาหาร รวมทั้งเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ โดยก่อนที่จะนำถ่านชีวภาพไปใช้ปรับปรุงดิน ควรเติม (ชาร์ทถ่าน) จุลินทรีย์และธาตุอาหารก่อน ที่จริงแล้ว ถ่านทุกชนิดมีรูพรุนมากกว่าวัสดุตั้งต้น ซึ่งขนาดและปริมาณของความพรุนในถ่านนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาเผาเป็นถ่านและกรรมวิธีการเผา

มารู้จักกับ ฉลาก อาหาร ต้อง มีข้อมูล อะไรบ้าง? อ่านเป็นได้ประโยชน์

ฉลากอาหาร (food labelling) ความหมาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ให้คำนิยามของฉลากอาหาร รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึงแผ่นพับและฉลากคอขวด)โดยกำหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ

องค์ประกอบ ของดวงอาทิตย์

ทำความรู้จัก องค์ประกอบ ของดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุด มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจน ที่ใจกลางของดวงอาทิตย์ มีอุณหภูมิและแรงดันสูงมาก จนทำให้ก๊าซไฮโดรเจนหลอมรวมกันเป็นก๊าซฮีเลียม และแผ่พลังงานออกมาอย่างมหาศาล เป็นความร้อนและแสงสว่าง เราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า “ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน” พลังงานความร้อน และแสงสว่าง จากดวงอาทิตย์นี้เอง ที่เอื้อให้เกิดสิ่งมีฃีวิตบนโลกของเรา

GAT PAT คืออะไร มีอะไรบ้าง ? มาดูกัน!!

GAT/PAT คืออะไร GAT/PAT คือการสอบความถนัดทั่วไป GAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือการทดสอบความถนัดทั่วไป ส่วน PAT คือการสอบความถนัดด้านวิชาการ (Professional A Aptitude Test) คือ การสอบวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย GAT ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

TCAS65 การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

อัพเดท TCAS65 การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อศึกษาทำความเข้าใจก่อนดำเนินการสมัครสอบในวันที่ 20 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565

ไขข้อสงสัย หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไขข้อสงสัย หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไขข้อสงสัย หิมะเกิดขึ้นได้อย่างไร ? หิมะเกิดจากไอน้ำหรือหยดน้ำในเมฆที่มีอุณหภูมิ ประมาณ -40°C ซึ่งน้ำที่อยู่ใน สถานะเช่่นนี้ เราเรียกว่า น้ำเย็นยิ่งยวด (Super cooled water)

วิธีคลายเครียดง่ายๆและผ่อนคลาย ที่คุณเองก็ทำได้

ความเครียดเป็นสภาวะของอารมณ์ของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวล รู้สึกกดดันหลายครั้งที่หลายคนมักจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดไม่เหมือนกัน เพราะเมื่อเกิดความเครียดเราจะแสดงออกมาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม 

ถั่วเหลืองกับประโยชน์ที่ควรรู้ สำหรับทุกวัย

ถั่วเหลืองกับประโยชน์ที่ควรรู้ สำหรับทุกวัย น้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าฮู้หรือเต้าฮวย  นอกจากจะรู้จักและก็คงจะเคยรับประทานกันมาแล้วด้วย  ซึ่งทั้งสองอย่างทำมาจากถั่วเหลืองครับ เมื่อพูดถึงถั่วเหลืองนะครับ  นับว่าเป็นถั่วที่มีประโยชน์อย่างมากครับ  ถั่วเหลือง  จัดเป็นพืชล้มลุก  ลำต้นมีขนยาวคลุมอยู่ทั่วทุก ๆ ส่วน  ใบเป็นใบประกอบ  ใบมีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง  ดอกเล็กสีขาวอมม่วง  ฝักถั่วเหลืองแบน ๆ ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงและไขมันที่ร่างกายต้องการ  ส่วนประกอบของถั่วเหลืองมีสารอาหารครบครัน  คือ  โปรตีน  ไขมัน  คาร์โบไฮเดรต  เหล็ก  แคลเซี่ยม  ฟอสฟอรัส  วิตามินเอ  วิตามมิน  บีหนึ่ง    บีสอง    บีหก    บีสิบสอง   สารไนอาซิน  วิตามินซี  วิตามินดี  วิตามินอี  และเลคซิติน  ถั่วเหลืองปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด

เตรียมความพร้อม TCAS65 สู่คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือคณะที่ผลิตวิศวกรอย่างที่น้องๆ เข้าใจกันนั้นแหละ โดยวิศวกรรมศาสตร์นั้น เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด, เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุ, โครงสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องมือ, ระบบ และ กระบวนการ เพิ่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้อง การได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้…