ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

พายุไต้ฝุ่นโนรูคืออะไร

พายุไต้ฝุ่นโนรูคืออะไร?

พายุไต้ฝุ่นโนรูคืออะไร? ทำความรู้จักประเภทของพายุ พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีสภาพอากาศร้อนและชื้นสูง โดยพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่พบมากในประเทศไทย ลักษณะเป็นลมกระโชกแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และมีฝนตกหนักเป็นเวลานาน พายุหมุนเขตร้อน เกิดขึ้นเมื่อมีหย่อมความกดอากาศต่ำและเกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำทะเลหนือใกล้กับมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 27 องศา พายุประเภทนี้จะก่อตัวเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ ทั้งมาพร้อมลมที่พัดรุนแรงมาก ซึ่งทิศทางการหมุนของพายุเมื่อเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา แต่ถ้าเกิดใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือโซนซีกโลกใต้จะหมุนวนตามเข็มนาฬิกา โดยพายุหมุนเขตร้อนแบ่งตามความรุนแรงได้ดังนี้ พายุดีเปรสชัน เป็นพายุที่มีความเร็วลมต่ำที่สุดในบรรดาพายุหมุนเขตร้อน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางไม่เกิน 63 กิโลเมตร/ชั่วโมง ลักษณะของกลุ่มเมฆจะหมุนวนเป็นวงกลมแต่ไม่เป็นเกลียวและไม่มีตาพายุชัดเจน แม้ไม่มีลมแรงพอในการพังบ้านเรือน แต่อาจทำให้มีฝนอาจตกหนักจนเกิดน้ำท่วม พายุโซนร้อน  เป็นพายุที่เกิดขึ้นในทะเลเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งและมีความกดอากาศต่ำกว่าเดิม ส่งผลให้ความเร็วลมเพิ่มขึ้น ทั้งมีลมกรรโชกแรงพอจะพังบ้านเรือนที่มีโครงสร้างไม่แข็งแรง และทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้น โดยมีความเร็วลมไม่เกิน 118 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเริ่มเห็นเกลียวแขนของพายุ ไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคน ถือเป็นพายุที่มีคามเร็วลมสูงมากขึ้น มีตาพายุชัดเจน ซึ่งบริเวณศูนย์กลางของตาพายุจะฟ้าโปร่ง มีฝนปรอยและลมสงบ แต่บริเวณรอบนอกของพายุจะมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนปลิวหรือพังถล่มเสียหาย และก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือเป็นอย่างมาก พายุทอร์นาโด สำหรับพายุทอร์นาโดหรือพายุงวงช้าง ถือเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุด เกิดจากการปะทะกันระหว่างลมร้อนและลมเย็น เนื่องจากมีความแตกต่างของสภาพอากาศมากกว่า 90% ลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างให้เห็นอย่างชัดเจน มีลมแรงที่สามารถยกสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้…

รวมแอพยอดนิยมที่คนใช้มากที่สุด

รวมแอพยอดนิยมที่คนใช้มากที่สุด

รวมแอพยอดนิยมที่คนไทยและต่างประเทศใช้มากที่สุด ล่าสุดนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากทั้ง App Store ของ Apple และ Google Play ในระบบแอนดรอยด์ โดยเราได้หยิบชุดข้อมูลมา 10 แอปฯ ที่เป็น Top 10 ที่คนทั่วโลกใช้เวลามากที่สุด รวมไปถึงแง่ของการใช้จ่ายด้วย

วิธีเขียนกราฟของไฮเพอร์โบลา(Hyperbola) ม.4

ไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ม.4 วิธีเขียนกราฟของไฮเพอร์โบลา 1. วาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลาง ที่มีแต่ละด้านขนานกับแกนพิกัด และตัดแแกนที่จุด (-a,0)

สรุปเนื้อหาเลข ม.ปลายเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

สรุปเนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ม.4

โปรเซสเซอร์ หรือ CPU คืออะไร และสำคัญอย่างไร

CPU คืออะไร? CPU คือหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนสมองที่คอยทำหน้าที่ในการตัดสินใจหรือคำนวณข้อมูลคำสั่งที่ได้รับมา เป็นหัวใจหลักในการประมวลผล CPU นั้นย่อมาจาก Central Processing Unit ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเชิงตรรกะ โดยมีกระบวนการพื้นฐานคือ 1.อ่านชุดคำสั่ง 2.ตีความชุดคำสั่ง 3.ประมวลผลชุดคำสั่ง 4.อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ 5.เขียนข้อมูล/ส่งผลการประมวลปัจจุบัน CPU อยู่ในรูปแบบของ Socket มีรูปลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำด้วยเซรามิก ด้านบนกรอบของซีพียูจะบอกรายละเอียดสเปคของซีพียูตัวนั้นๆเมื่อประกอบกับเมนบอร์ดจะดูเหมือนอยู่ในตลับและต้องถูกครอบทับอีกทีด้วยพัดลมหรือชุดน้ำระบายความร้อน

การเขียนโปรแกรมย่อย-ในการประยุกต์ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (mathematic functions)

การเขียนโปรแกรมย่อย-ในการประยุกต์ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (mathematic functions)

การเขียนโปรแกรมย่อย ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (mathematic functions) ฟังก์ชันในภาษา C สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันในภาษา  C  โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก ๆ  คือ  เรื่องที่หนึ่ง  ฟังก์ชันมาตรฐาน  เป็นฟังก์ชันที่บริษัทที่ผลิตภาษา  C  ได้เขียนขึ้นและเก็บไว้ใน  header  file  ภาษา  C  คือเก็บไว้ในแฟ้มที่มีนามสกุล  *.h  ต่าง ๆ  ส่วนเรื่องที่สอง  เป็นฟังก์ชันที่เขียนขึ้นหรือเรียกอีกอย่างว่าโปรแกรมย่อย  ที่ผู้เขียนโปรแกรมเขียนขึ้นมาใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของงานนั้น ๆ  โดยรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันมีดังต่อไปนี้ ฟังก์ชันมาตรฐาน  (standard  functions)               เป็นฟังก์ชันที่บริษัทที่ผลิตภาษา  C  ได้เขียนขึ้นและเก็บไว้ใน  header  file  ภาษา  C  คือเก็บไว้ในแฟ้มที่มีนามสกุล  *.h  ต่าง ๆ  เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันใด  จะต้องรู้ว่าฟังก์ชันนั้นอยู่ใน  header  file  ใดจากนั้นจึงค่อยใช้คำสั่ง  #include<header  file.h>  เข้ามาในส่วนตอนต้นของโปรแกรม  จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันที่ต้องการได้ …

Ram และRom คืออะไร ทําหน้าที่อะไร บนเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ

Ram คืออะไร ทําหน้าที่อะไร บนเครื่องคอมพิวเตอร์ RAM ย่อมาจาก (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำหลักที่จำเป็น หน่วยความจำ ชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า มาเลี้ยง ข็อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยควมจำแรม ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า

การ Overclock มีกี่รูปแบบ ? สำหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์

สำหรับประเภทของการ Overclock เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นก็สามารถแบ่งประเภทหลัก ๆ ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้