ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทั่วไป

มาดูว่าเรียนสายไหนและต่อคณะอะไรได้บ้าง

มาดูว่าเรียนสายไหนและต่อคณะอะไรได้บ้าง

มาดูว่าเรียนสายไหนและต่อคณะอะไรได้บ้าง? รียนสายไหน ต่อคณะอะไรได้บ้าง มาให้เพื่อนๆ ได้สำรวจความชอบและเช็กตัวเองกันว่าเรียนจบแล้วเราจะไปทางไหนต่อดี

คณิตศาสตร์เรื่อง โดเมนและเรนจ์ ( Domain and Range )

โดเมนและเรนจ์ ( Domain and Range ) “โดเมน” ของความสัมพันธ์  𝑟  แทนด้วยสัญลักษณ์  D𝑟    หมายถึง เซตกลุ่มตัวหน้า  “เฉพาะตัวที่ได้โยง” “เรนจ์”  ของความสัมพันธ์  𝑟   แทนด้วยสัญลกษณ R𝑟    หมายถึง เซตกลุ่มตัวหลัง “เฉพาะตัวที่ถูกโยง”เช่น ถาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ 𝑟แอบชอบ  กับ  𝑟ชกโดน  ในหัวข้อก่อนหน้า  จะได้โดเมน และ เรนจ์ ดังนี้

การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ นับว่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้นทุกวัน ตราบที่วิวัฒนาการทางองค์ความรู้ของมนุษย์มีมากขึ้นเพียงใด ตราบนั้นย่อมหมายถึงความละเอียดและซับซ้อน ที่จะมีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งก้าวสู่กระบวนการทำงานที่ล้ำสมัยมากขึ้นในทุกวงการ ทำให้ความสามารถทางร่างกายของมนุษย์อาจมีขีดจำกัดที่ไม่รองรับ จึงจำเป็นต้องมีการคิดค้นผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาไว้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการบันทึกจัดการบริหารข้อมูล และการประมวลผลอย่างคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เรื่องวงกลม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เรื่องวงกลม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เรื่อง วงกลม 2.1 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 2.2 คอร์ดของวงกลม 2.3 เส้นสัมผัสวงกลม

จำนวนและตัวเลข

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง จำนวนและตัวเลข

คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง จำนวนและตัวเลข จำนวน(Number)เป็นการเปรียบเทียบให้ทราบว่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน (เพราะการเปรียบเทียบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความรู้สึก) มนุษย์จึงคิดค้นสัญลักษณ์ขึ้นมา เพื่อใช้กำกับจำนวนที่เรียกว่า ตัวเลข ตัวเลข(Numerial) คือสัญลักษณ์ที่ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานั้น แต่ละชาติแต่ละภาษาต่างก็คิดขึ้นมาใช้

simple present and present continuous

อังกฤษออนไลน์ simple present and present continuous

ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะมีความสับสนในการใช้ present simple tense และ present continuous tense เสมอ ดังนั้นจะขอทำการเปรียบเทียบวิธีการใช้ดังต่อไปนี้ 1. The simple present tense วิธีการใช้: 1. การกระทำที่กระทำเป็นประจำสม่ำเสมอหรือกระทำจนเป็นกิจนิสัย โดยมักจะมีคำบอกความถี่บ่อยของการกระทำ เช่น every day or every week

การใช้มือถืออย่างปลอดภัย

การใช้มือถืออย่างปลอดภัย

การใช้มือถืออย่างปลอดภัย 1. ตั้ง Password, สแกนลายนิ้วมือ,หรือสร้าง Pattern ในการปลดล็อค เพื่อรักษาความปลอดภัยของมือถือ 2. ไม่ได้เชื่อมต่อมือถือกับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ปิดการใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่และป้องกันการแฮกข้อมูล 3. หมั่นอัปเดตระบบปฎิบัติการ และแอปพลิเคชันอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน