สนุกมากๆครับ

PC01 ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวฯ (PAT3)