วางแผนเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ คอร์สไหนเหมาะกับเราบ้าง ^^


วางแผนเรียนยังไงดี?

กำลังจะขึ้น ม.4, กำลังเรียน ม.4 หรือ ม.5

แนะนำลงคอร์ส upskill เป็น คอร์ส ม.4 ทั้งหมด ไปก่อนก็ได้ครับ ปรับตัวกับการเรียน ม.ปลาย กิจกรรมที่ รร. ถ้าจะให้ดี ก่อนเปิดเทอม ม.4 , ม.5 เรียนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยครับ เมื่อเปิดเทอมเรียนที่ รร.แล้ว ก็ยังสามารถกลับมาทบทวนได้อีก

กำลังเรียน ม.5

แนะนำสองแนวทาง ทางแรกต้องการค่อยเป็นค่อยไป แนะนำลง upskill คอร์ส ม.5 ทั้งหมดก่อนก็ได้ครับ หรือเรียนล่วงหน้า ม.6 ทั้งหมดก่อน อีกทางคือ ถ้าวางแผนว่าอยากเก็บเนื้อหา ม.ปลายให้จบให้เร็วที่สุด เพื่อเวลาที่เหลือ จะได้ไปฝึกทำโจทย์ ก็แนะนำลงเป็นคอร์ส ควบ ติวเนื้อหาคณิตฯพื้นฐาน & ติวคณิตฯเข้มข้น (หรือถ้าเป็นไปได้ ลงควบ ติวคณิตฯ Advance เอาให้รู้ลึกรู้จริงไปเลยครับ) ได้เลยครับ เก็บเนื้อหา ม.ปลายให้ครบ จบแล้วเหลือแค่ต่อ Advance และ/ หรือ ฝึกทำโจทย์ละครับ ถ้าเก็บเนื้อหาจบก่อนขึ้น ม.6 ได้จะดีมากๆเลยครับ เวลาที่เหลือตอน ม.6 แค่ฝึกทำโจทย์เพิ่มประสบการณ์ไปเรื่อยๆ (อย่าลืมว่า ม.6 อาจงานที่ รร.เยอะ ถ้าเก็บเนื้อหาไม่หมด เวลาฝึกโจทย์เราอาจน้อยลงครับ)

กำลังเรียน ม.6 (หรือน้องที่จบแล้ว ต้องการสอบอีกครั้ง)

แนะนำถ้าเป็นไปได้ต้องเก็บเนื้อหา ม.ปลายให้หมด ก่อนจบเทอม 1 ครับ (จริงๆ ดีที่สุดควรเก็บเนื้อหาให้หมดตั้งแต่ปิดเทอมใหญ่ ม.5) และฝึกทำโจทย์ให้เยอะๆครับ เวลาเหลือไม่มาก แนะนำคอร์ส ควบต่างๆได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็น ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น ควบ กับตะลุยโจทย์ต่างๆ ได้เลยครับ เลือกลงให้เหมาะกับเวลาที่เราสามารถเตรียมตัวได้ทันและมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหลือไม่มากได้เลยครับ


” การวางแผนเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่แผนนั้นจะมีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับความมีวินัย ทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอ และการทบทวนแผนเป็นประจำ คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง “

พี่อุ๋ย ติวมาสเตอร์

คอร์สในส่วนของติวเนื้อหา

แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ

1. Upskill ติวเพิ่มเกรด เน้นเข้าใจเนื้อหาพื้นฐาน เพิ่มความเข้าใจแต่ละเรื่อง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้า, เรียนควบคู่กับที่ โรงเรียน

2. ติวเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวเนื้อหาคณิตเข้มข้น จะติวเนื้อหาคณิตฯ ม.4-6 แบบเข้มข้น เพื่อเตรียมให้พร้อมก่อนไปต่อ ขั้น Advance หรือ ไปฝึกตะลุยโจทย์ต่างๆเลยครับ (ถ้าเรียน upskill มาครบแล้ว คอร์ส MT01 ติวคณิตฯพื้นฐาน จะข้ามไปก็ได้ครับ ไปเริ่มที่ ติวคณิตฯเข้มข้นได้เลยครับ)

“การเรียนเลข จะประสบความสำเร็จ ต้องเน้นแค่ 2 ส่วนหลักๆ

1. เนื้อหาต้องแน่น

2.โจทย์ต้องฝึกทำให้เยอะ”

“พี่อุ๋ย ติวมาสเตอร์”คอร์สในส่วนของตะลุยโจทย์

คอร์สในหมวดนี้จะเน้นฝึกเอาความรู้จากที่ได้มาในคอร์สติวเนื้อหา เอามาใช้แก้ปัญหาโจทย์

1. MT03 ติวคณิตฯAdvance คอร์สนี้จริงๆแล้ว เป็นกึ่งๆของส่วนเนื้อหาและส่วนฝึกทำโจทย์ ในคอร์สนี้จะเป็นเหมือนส่วนต่อขยายของติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้น ที่จะต่อยอดเชิงลึก ฝึกมุมมองแก้ปัญหาโจทย์ยากๆ และซับซ้อนได้ดีขึ้น โจทย์ที่ใช้ในคอร์สนี้ จะมาจากหลากหลาย ทั้ง o-net PAT1 วิชาสามัญ สอบตรง โควต้า โอลิมปิก ฯลฯ ฝึกโจทย์ได้ทักษะแก้ปัญหาโจทย์ได้หลากหลายเลยครับ (ลงติวคณิตฯAdvance แล้วไม่ต้องลงตะลุยโจทย์แยกบทแล้วครับ เพราะติวAdvance เป็นเหมือนตัวอัพเดทของตะลุยโจทย์แยกบทเลยครับ)

2. MQ01 ตะลุยโจทย์แยกบทตัวนี้เป็นคอร์สฝึกทำโจทย์แบบแยกเป็นบทๆ ได้ทักษะแก้โจทย์หลากหลายเลยครับ (ถ้าเป็นไปได้แนะนำลงเป็นตัวติวคณิตฯAdvance แทนจะอัพเดทกว่าครับ)

3. MQ02 ตะลุยโจทย์ PAT1 คอร์สนี้จะเป็นเฉลยข้อสอบย้อนหลัง หลายๆ พ.ศ. มากเลยครับ ได้ฝึกทำโจทย์ PAT1 ที่เยอะมาก มองเห็นแนวข้อสอบที่ผ่านๆมา ถึงแม้ในบางปีโจทย์จะเปลี่ยนแนวไปบ้าง เช่น ปี64 แต่หากเนื้อหาเราแน่นและฝึกทำโจทย์เยอะๆ ไม่ว่าจะถามแนวไหน เราก็ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและว่องไวครับ

4. MQ03 ตะลุยโจทย์คณิตฯวิชาสามัญ ย้อนหลังหลาย พ.ศ. ได้ทำข้อสอบที่เจาะเฉพาะสนามนี้ ให้เราได้เห็นแนว ฝึกการมองโจทย์ และแก้ปัญหาโจทย์ เตรียมรับมือกับข้อสอบคณิตฯวิชาสามัญได้เป็นอย่างดีครับ

” การฝึกทำโจทย์ ต้องมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราเข้าใจ ไม่ใช่ทำได้แค่เพราะเราจำวิธีทำได้ “

“พี่อุ๋ย ติวมาสเตอร์”