เส้นทางเรียนนิติศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ

คนไหนที่สนใจเรียนนิติศาสตร์แต่ยังไม่แน่ใจว่าสายนี้มีเส้นทางการเรียนยังไง และของป.ตรีและเมื่อเรียนจบแล้ว (ซึ่งจะถูกเรียกว่านิติบัณฑิต) จะมีเส้นทางการเรียนต่อในประเทศและต่างประเทศยังไง

กับการเรียนรู้ 6 ปี ที่จะเป็นหมอเรียนหนักไหม?

กว่าจะจบการเรียนแพทย์ที่ใช้เวลา6 ปี นั้น ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เรียนหนักไหม เวลาที่เขาว่าต้องเสียไปได้ความรู้ความสนุกอะไรแลกมา และเรียนแต่ละปีมีแต่ความสนุกไม่เบื่อหน่ายยังไงน้องๆ คงอยากรู้เพราะที่ว่าบางคนบ่นเหนื่อยจนทนไม่ไหวก็มี บางคน ชอบมากที่ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ของร่างกายผู้เขียนจะนำเสนอสิ่งที่รู้ให้น้องๆ ได้ทราบกันคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจว่าใจสู้หรือเปล่า พร้อมไหมกับเวลาที่จะเสียไป เพราะช่วงที่ขาดหายของวัยรุ่นบางคนอยากใช้ชีวิตให้คุ้ม

10 สาขาน่าเรียนด้าน IT

 10 สาขาวิชาทางด้านไอทีมาฝากกันด้วย (หวังว่าจะช่วยทำให้น้องๆ ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ชอบได้ โดยในแต่ละสาขาวิชาถือได้ว่าเป็นสาขายอดฮิตและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันหมายถึงการนำความรู้เนื้อหาหลักการทางคณิตศาสตร์ในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียน ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือใช้อธิบายปรากฏการณ์ เหตุการณ์ใกล้ตัวที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป ทุก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทุกวันหรือนานๆ ครั้ง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงหรือโดยอ้อม ล้วนแต่สามารถโยงให้เข้ากับคณิตศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ในชีวิตประจำวันทุกคนจึงต้องได้ใช้คณิตศาสตร์ ใช้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันจึงไม่ได้มีความหมายด้อยค่าเพียงแค่การบวก ลบ คูณ หาร การซื้อขาย ทอนเงิน ส่วนลด หรือการมองเห็นวัตถุเหลี่ยมๆ กลมๆ แล้วพึงใจว่านี้คือรูปเรขาคณิต และขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายว่าคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันจะต้องเป็นเฉพาะ คณิตศาสตร์ที่ยาก หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำ สมัยเท่านั้น เนื่องจากชีวิตประจำวันของแต่ละคนต่างกัน ชีวิตประจำวันของนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไปจึงย่อมแตกต่างกันด้วย