ทำไมไม่แข่ง ยิ่งไม่แพ้

เมื่อคิดให้ดีโลกยุคนี้ประหลาด เพราะในสังคมแห่งการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ความเชื่อที่ว่าเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ ยังคงเป็นคติในการทำงานที่มีให้เห็นอยู่ทุกองค์กร และจริง ๆ แล้วความเชื่อนี้ก็ฝังอยู่ตั้งแต่การทำงานกลุ่มในโรงเรียน ที่เหล่านักเรียนกลุ่มเดียวกันต้องร่วมมือกันทำงานให้ลุล่วงเพื่อแชร์คะแนนเก็บที่ต้องได้ร่วมกัน แต่พอถึงช่วงการสอบ นักเรียนกลุ่มเดิมกลับต้องแข่งขันกันเองเพื่อไขว่คว้าคะแนนสูงที่สุดเหนือเพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ๆ ปรากฏการณ์นี้ดำเนินต่อไปถึงการทำงานในองค์กร จนถึงการบริหารประเทศและการเข้ารวมกลุ่มในระดับนานาชาติ ที่มนุษย์ต่างต้องร่วมมือและแข่งขันกันอยู่ควบคู่กันไป

บริษัทชั้นนำ ที่นักศึกษาจบใหม่ ต้องการเข้าทำงานด้วยมากที่สุด

ซึ่งนอกจากเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการและมีผลสำคัญในการเลือกเข้าทำงานกับบริษัทนั้น ๆ ก็คือ ความก้าวหน้าทางด้านสายงาน ความเป็นอิสระในการทำงาน บรรยากาศในที่ทำงาน จะมีที่ไหนกันบ้าง ตามมาดูกันได้เลย