6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย

ในวัยหนุ่มสาว พวกเรามักจะคิดว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสร้างฐานะหรือความร่ำรวยอะไรขึ้นมา เพราะการงานยังไม่มั่นคง และเงินเดือนก็ยังไม่สูงมากเท่าไหร่ แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่า ถ้าเรารู้จักวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เราอาจจะมีฐานะร่ำรวยได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ โดยไม่ต้องรอให้หน้าที่การงานมั่นคง เพื่อเป็นหนทางสู่ความร่ำรวยมาฝากกัน

ความจริงของโลกออนไลน์ ความจริงที่ต้องใส่ใจ

นับตั้งแค่อินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นและแพร่หลายสู่ผู้ใช้ซึ่งก็คือประชาชนทุกประเทศในโลกนี้ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวินาที ณ นาทีที่บทความกำลังถูกเขียนอยู่นี้ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกนี้ราว 3,500 ล้านคนจากประชากรของโลกราว 7,400 ล้านคน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรราว 47 เปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียนั้นมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก เท่ากับว่าคนเกือบครึ่งโลกสามารถติดต่อกับใครต่อใครในโลกนี้ผ่านสังคมออนไลน์ ในขณะที่คนอีกเกือบ 4,000 ล้านคนในโลกยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

แม่สีที่มีต่อเส้นสเปกตรัมในเชิงเคมี

ราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ที่เรามองเห็นเป็นสีสันต่าง ๆ นั้น แถบสีหรือสีสันที่เรามองเห็นเกิดจากอะไร ? และทำไมเวลาเรามองแสงแดดหรือแสง UV เราจึงมองไม่เห็นว่าแสงนั้นมีสีอะไร แต่ทำไมเวลามองสิ่งของอื่น ๆ จึงมองเห็นเป็นสีสันสวยงาม

คำพูดเกลียดชังในโลกดิจิทัล (Digital Hate Speech)

เนื่องจากข้อมูลในโลกไซเบอร์ไม่ได้มีเพียงข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือเนื้อหาที่สร้างความบันเทิงเพียงด้านเดียว แต่ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยอคติและความรุนแรง ผลกระทบจากการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังที่มีต่อบุคคล และกลุ่มคนอื่น ๆ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดทางการเมือง ชนชั้น ศาสนา เพศสภาพ เป็นผู้ที่เคารพสิทธิ์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายได้อย่างรับผิดชอบ