ทำไมการศึกษาเวียดนามถึงแซงหน้าไทย

จากข้อมูลในบทความ ‘การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง’ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ PISA THAILAND ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระบุว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มีผลคะแนน PISA ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (เมื่อปี 2012) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ำในระดับใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด (หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย)

สิงคโปร์โมเดลกำแพง 4 ด้านและ พัฒนาชาติด้วยการศึกษา จากวิกฤตชาติ

หากมองว่าประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต สิงคโปร์คือตัวอย่างหนึ่งที่ใช้วิกฤตของประเทศเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างจริงจัง

ค่าแรงขั้นต่ํา 2562 ล่าสุด

อัพ ค่าแรงขั้นต่ำ การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปี พ.ศ. 2555 จาก 220 บาทถึง 300 บาท/วัน มีเริ่มมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศในปี 2556–2558