อีโคพลาสติก (Eco-plastics)

ปัจจุบันขยะพลาสติกจะเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่  อีกทั้งประเทศไทยเองยังติดอันดับปัญหาขยะในทะเลอยู่ในอันดับ 5 หรือ 6 ของโลก นั่นหมายถึงทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจแก้ไขและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ การจะแก้ไขให้ได้ผลเร็วต้องทำให้ครบถ้วนในทุก ๆ ด้านของการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลักการ 3R plus  ซึ่งได้แก่

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแพ้นม

เราอาจเคยสังเกตหรือพบเห็นคนที่เรารู้จักมักเอ่ยปากกันอยู่บ่อย ๆ ว่าดื่มนมแล้วท้องเสีย อาการท้องเสียดังกล่าวเกิดจากอะไร เรียกว่าการแพ้นมหรือเปล่า แล้วทำไมถึงแพ้นม และถ้าแพ้นมควรทำอย่างไร บทความนี้มีข้อมูลมาให้คลายสงสัยกัน