DJI จากไอเดียเล็กๆ ในหอพักนักศึกษา สู่ผู้ผลิตโดรนยักษ์ใหญ่อันดับโลก

เมื่อกล่าวถึงโดรนแล้ว มีผู้เล่นในตลาดอยู่หลายราย ทั้งบริษัทในตะวันตกและเอเชีย แต่หากสังเกตดูให้ดี จำนวนโดรน 7 ใน 10 ตัวที่คุณเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคต

ยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอนาคตมี ดังนี้   1.คอมพิวเตอร์ (computer) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปจากยุคแรกที่เครื่องมีขนาดใหญ่ทำงานได้ช้า ความสามารถต่ำ และใช้พลังงานสูง เป็นการใช้

โรคเก๊าท์ (Gout) หรือโรคข้ออักเสบ

เก๊าท์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบร้อน บวม แดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันเป็นระยะ ๆ อาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเดียวหรือหลายข้อต่อพร้อมกัน