วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงา

วิธีแก้เหงามีอยู่ด้วยกันหลายวิธี           1. หาใครสักคนที่รักเราและสามารถพูดคุยให้คำปรึกษาแก่เราได้ (ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ช-ญ เท่านั้น) คอยดูแลเราได้ 

การแกะสลักและฉลุ

ศิลปะการแกะสลักไม้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดสืบต่อเรื่อยมาจนปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ให้ทรงคุณค่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาครูมาสอนวิชานี้แก่สมาชิกศิลปาชีพ โดยทรงเน้นให้ใช้ไม้อย่างคุ้มค่าและและเหมาะที่สุด

วิธีการออมเงินง่ายๆ สำหรับคนเก็บเงินไม่ได้

ข้าวของราคาแพง ค่าใช้จ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้น สินค้าก็มีแต่ขึ้นราคา แต่เงินเดือนไม่ยักขึ้นตาม สุดท้ายก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน มีหนี้บัตรเครดิตพ่วงยาวเป็นวา เงินออมไม่ต้องพูดถึง