ประวัติ eBay Pierre Omidyar จากความชื่นชอบส่วนตัวที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐี

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการซื้อขายสินค้า เช่นเดียวกับ Pierre Omidyar จากความชื่นชอบส่วนตัวที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐี ยังส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการค้าขายสินค้าบนโลกไปตลอดกาล เขาทำได้อย่างไร