Google Earth มีแผนที่ครอบคลุม 98%

เป็นที่รู้กันดีว่า Google ได้ถ่ายรูปมาทั่วโลกสำหรับโปรเจค Street View และ Google Earth แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ Google ได้เปิดเผยถึงตัวเลขขนาดของโลกที่ได้บันทึกภาพไว้

Kerry กับการเติบโตก้าวกระโดดในเมืองไทย

เจ้าของตัวจริงของ Kerry Express แต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีก KLN เป็นเพียงกลุ่มบริษัทหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจของเครือ Kuok Group ที่มีทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต รวมถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ตลอดจนธุรกิจเดินเรือและโลจิสติกส์

การปลูกป่า (Forestation)

การปลูกป่าเพื่อสังคมและการพัฒนาฟื้นฟูป่า ป่าไม้ของประเทศถูกทำลายอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี ที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูก