คาดการณ์ 3 รถต้นแบบ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของเทสล่า

ผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กำลังจะลองผลิตรถยนต์ประเภทต่างๆ ที่ยังไม่เคยผลิตมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นรถไฮเปอร์คาร์ รถกระบะ และรถซิตี้คาร์ เรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงแค่ไหน

หนี้ครัวเรือนคืออะไร

หนี้ครัวเรือนคืออะไร? จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย อธิบาย “หนี้ครัวเรือน” ไว้ว่า คือเงินที่สถาบันการเงินต่างๆ ให้คนทั่วไปอย่างเราๆ กู้ยืมมา แต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในประเทศเท่านั้น ซึ่งเราจะเอาเงินไปใช้ซื้อของ หรือเพื่อไปทำธุรกิจก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน

โรคเบาหวาน อาการ สาเหตุ การรักษาและโอกาสที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ก็จริง แต่ผู้ที่มีญาติสายตรง เป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคนจะมีโอกาสเป็นสูงถ้ามีปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้