หุ้น TESLA หุ้นที่ขึันอย่างต่อเนื่อง

มารู้จักกับหุ้น TESLA และการเติบโตอย่างรวดเร็วของกิจการ เจ้าของ TESLA คือ คุณ Elon Reeve Musk ผู้โด่งดังโดยบริษัท TESLA ในปัจจุบันมีขนาดของกิจการ หรือ Market Cap สูงกว่าธุรกิจผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม อย่าง GM และ FORD ไปเป็นที่เรียบร้อยในอเมริกา