นโยบาย Google ล่าสุด 2020 หากไม่ได้ใช้งาน ผลิตภัณท์นั้นๆจะถูกล้างข้อมูลทิ้ง

 ประกาศนโยบาย Google ล่าสุด 2020 google ได้ประกาศออกมาเตือนบ่อยครั้งเกี่ยวกับนโยบาย หากไม่ได้ใช้งาน ผลิตภัณท์นั้นๆจะถูกล้างข้อมูลทิ้ง แต่ก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ เราติดต่อมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราเพิ่งประกาศนโยบายใหม่ด้านพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ

แว่นตาอัจฉริยะ Google Glass

แว่นตาอัจฉริยะ Google Glass แว่นตาเป็นกระจกที่ใส่ไว้ในกรอบสำหรับสวมบนใบหน้าโดยมีแท่นรองรับบนสันจมูกและก้านแว่นเกี่ยวที่ใบหู