โควิด-19 สหราชอาณาจักรพบเชื้อกลายพันธุ์ ที่สามารถติดต่อได้เร็วขึ้นอีก 70%

รัฐบาลของแทบทุกประเทศในทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยียม ไอร์แลนด์ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ทยอยประกาศมาตรการระงับการเดินทางทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศจากสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่ระงับเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ส่วนมาตรการของฝรั่งเศส “มีผลอย่างน้อย 48 ชั่วโมง” นับตั้งแต่วันอาทิตย์

คริสต์มาสกับวันประสูติพระเยซู

ผ่านมาถึงราว ค.ศ.200 เคลเมนต์แห่งอเล็กซานเดรีย (Clement of Alexandria) นักเทววิทยาชาวกรีก บันทึกว่า ในสมัยนั้นมีการเสนอวันประสูติของพระเยซูโดยชาวคริสต์จากหลากหลายกลุ่ม แต่จากบันทึกนี้ก็พบว่าไม่มีชาวคริสต์

ประวัติวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม

วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม           วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง