กูเกิล เพลย์ (Google Play) 8คืออะไร?

Google Play เป็นบริการในด้านของแอพพลิเคชันสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยเปิดให้ผู้ใช้สามารถโหลดแอพฯ มาติดตั้งเอาไว้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมล์ที่เป็นของ Gmail เดิมนั้นใช้ชื่อ เดิมชื่อ Android Market เป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ต่าง ๆ ของกูเกิล เช่น เพลง แอพพลิเคชั่น หนังสือ เกมและอื่น ๆ

หลักการทํางาน เครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ และตรวจนับการเต้นของชีพจร เครื่องวัดความดัน วัดอุณหภูมิ และตรวจนับการเต้นของชีพจร อันนี้เป็น Project ที่ทำครั้งยังศึกษาอยู่ สำหรับ project นี้ความยาก(เอามากๆ)อยู่ที่ต้องนำมาใช้กับ คนจริง ๆ กว่าจะผ่าน ได้ ต้องปรับแต่งกันหลาย ครั้งมาก

สาเหตุของการเกิดน้ำท่วมและปรากฎการณ์เรือนกระจก 

 สาเหตุของการเกิดน้ำท่วมโลก     สาเหตุสำคัญขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติแต่ในบางท้องที่ การกระทำของมนุษย์ก็มีส่วนสำคัญ และ เกิดจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่าหรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรงอากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพังซึ่งทำให้เกิดอุทกภัยได้ สาเหตุการเกิดอุทกภัยแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้