คอเรสเตอรอลสูงเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือด

คอเลสเตอรอลสูง (High Cholesterol) คือภาวะที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจนอาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง คอเลสเตอรอล คือไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ และสามารถพบได้ในอาหาร เป็นไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะในกระบวนการสร้างเซลล์ในร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องการคอเลสเตอรอลในการช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างเป็นปกติ

ประวัติศาสตร์ภาษาสมัยสุโขทัย

เมืองสุโขทัย ถือเป็นราชธานีแห่งแรกของราชอาณาจักรไทย เมื่อ 7 ร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยคำว่า สุโขทัย มาจากคำว่า สุข + อุทัย เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุข

HYPERLOOP จะมาแทนเครื่องบินได้จริงไหม?

Elon Musk ได้รับคำตอบรับอย่างไม่เป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐให้สร้าง Hyperloop ระหว่างเมือง New York ถึง D.C. ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 29 นาที ซึ่งการเดินทางด้วย Hyperloop  เพื่อให้เห็นภาพ ถ้าเรานั่ง Hyperloop จากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่จะใช้เวลาเพียง 35 นาที