ความสำคัญของการบริหารเวลา และการจัดการเวลา

ฮอคไฮเซอร์ (วิภาพร สิทธิสาตร์.2542:30; อ้างอิงจาก Hochheiser 1998) กล่าวว่า การบริหารเวลาไม่ใช่เพียงความคิด แต่เป็นทั้ง ความคิด การคิดและการกระทําว่า จะดําเนินการอย่างไร

Tesla Roadster 2020 รถยนต์ไฟฟ้าสุดแรง วิ่งได้ไกล 1,000 km

Roadster โฉมปี 2020 จะถูกใส่เทคโนโลยีสูงสุดทุกอย่างที่ค่ายมีเข้าไปให้กับรถคันนี้ ซึ่ง Elon Musk บอกในการเปิดตัวเองว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ถูกจัดให้เป็นรถซูเปอร์คาร์/ไฮเปอร์คาร์ แถมยังทำประสิทธิภาพในด้านการเร่งที่ดี

แนะนำหนังสือ ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี -ทานอาหารมื้อเดียวแต่สุขภาพดีได้อย่างไร

ทานอาหารมื้อเดียว – ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี นายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโมะ (Yoshinori Nagumo )ผู้อำนวยการใหญ่ของโรงพยาบาล 4 แห่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ