วิธีเรียนภาษาการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆให้ได้ผลดี

งานวิจัยที่บ่งบอกการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งก็สามารถใช้ได้กับทุกภาษา  วิธีเรียนภาษาการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆให้ได้ผลดี

ไขมันทรานส์ (TRANS FAT) ภัยร้ายใกล้ตัว

ไขมันทรานส์ คือ ไขมันที่เกิดจากการนำไขมันจากพืช หรือไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันพืช มาเติมฟองอากาศจากไฮโดรเจนลงไปบางส่วน (Partially Hydrogenated Oil) เพื่อแปลงสภาพให้กลายเป็นของแข็ง หรือกึ่งเหลว กลายเป็นไขมันอิ่มตัว อย่างเช่น เนยเทียม เนยขาว มาร์การีน ครีมเทียม ซึ่ง