วิธีแก้ไขการนอนอ้าปาก แล้วหายใจทางปากในเวลากลางคืน

อาการเวลาหลับของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป บางคนชอบนอนตะแคง บางคนชอบนอนหงาย หรือบางคนก็อาจจะมีอาการแปลก ๆ อย่างชอบนอนละเมอ, นอนอ้าปาก เป็นต้น

พื้นฐานภาษาอังกฤษ-Pronoun   (คำสรรพนาม) 

Pronoun   (คำสรรพนาม)    คือคำที่มีไว้สำหรับ(พูด,เขียน)แทนชื่อของคน,สัตว์,สิ่งของ,และสถานที่เพื่อป้องกันมิให้กล่าวชื่อนั้นซ้ำๆซากๆ ซึ่งเป็นการฟังไม่ไพเราะ