มารู้จักฮาวานาเมืองหลวงของสาธารณรัฐคิวบา (Republic of Cuba)

Havana ฮาวานา หรือลาอาบานา (La Habana) อยู่ตรงไหนของมุมโลก ฮาวานาเป็นเมืองหลวงของประเทศคิวบา(Cuba) หรือสาธารณรัฐคิวบา คิวบาเป็นประเทศเกาะขนาดใหญ่ทางแถบอเมริกากลาง ด้านบนติดกับสหรัฐอเมริกาทางรัฐฟลอริด้า ส่วนรอบข้างๆนั้นจะเป็นประเทศเม็กซิโก เฮติ หมู่เกาะเคย์แมน และหมู่เกาะบาฮามาส เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดกับคาบสมุทรใหญ่ คือ ทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแอทแลนติกเหนือ และอ่าวเม็กซิโก

มาทำความรู้จัก ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) คือ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)         ถือว่ามีความสำคัญมาก ถ้าหากไม่มีฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากขาดสื่อหลักที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความจุที่ค่อนข้างสูง

ความรู้ของไวรัสกลายพันธุ์

 สายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 มีการกลายพันธุ์  สายพันธุ์ด้วยกัน คือ สายพันธุ์ B.1.1.7 หรือ N501Y จากประเทศอังกฤษ สายพันธุ์ B.1.351 หรือ 501Y.2 จากประเทศแอฟริกาใต้ สายพันธุ์ P1 จากประเทศบราซิล โดยพบครั้งล่าสุดในผู้โดยสารที่เดินทางในสนามบินประเทศญี่ปุ่น