การพิสูจน์ทฤษฎีบทของพโตเลมีโดยใช้เวกเตอร์

คลอดิอุส ปโตเลมี CLAUDIUS PTOLEMAEUS (PTOLEMY) ทฤษฎีบทของพโตเลมี ( Ptolemy’s Theorem ) ซึ่งกล่าวว่า ผลคูณของเส้นทแยงมุมทั้งสองของสี่เหลี่ยมใด ๆ ซึ่งบรรจุในวงกลมวงหนึ่ง ย่อมมีค่าเท่ากับผลบวกของผลคูณของด้านคู่ตรงข้ามของสี่เหลี่ยมใดๆ รูปนั้น สามารถพิสูจน์โดยใช้วิธีการทางเรขาคณิตได้ แต่ในบทความนี้ จะพิสูจน์ทฤษฎีบทของพโตเลมีโดยการใช้วิธีการทางเวกเตอร์มาใช้ในการพิสูจน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ต่างจากการพิสูจน์ที่เคยมีมา ทั้งยังได้นำทฤษฎีบทของพโตเลมีมาประกอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทอื่นๆ ในบทความนี้ด้วย ปโตเลมีเป็นนักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ (ค.ศ. 90 – 168) ปโตเลมีเป็นชาวกรีกโดยกำเนิด แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ อัตชีวประวัติส่วนตัวของปโตเลมีมีการบันทึกไว้น้อยมากและไม่ชัดเจน

ข้อคิด จากหนังสือ Thinking, Fast and Slow ที่นำไปปรับใช้กับการลงทุน

เนื้อหาของ Thinking Fast & Slow นั้นจะพูดถึง การตัดสินใจ (Decision Making) และ พฤติกรรม (Behaviors) ของมนุษย์ โดยผมขอแบ่งเนื้อหาหลักๆออกเป็น 3 ส่วน ที่จะพูดถึง 2 สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน ได้แก่       *** ผมแบ่งตามความชอบที่ผมสรุปเอาไว้ให้ตัวเองอ่านนะครับ สัดส่วนเนื้อหาในหนังสือจะต่างจากนี้       1. ระบบการทำงานของสมอง 2 ระบบ       System 1 แบบเร็ว (แบบอัตโนมัติ) vs System 2 แบบช้า (แบบใช้ความพยายามในการคิด)       2. พฤติกรรมของมนุษย์ ที่แตกต่างจากทฤษฏีเศรษศาสตร์       Econ…

ประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษ สมัยโบราณที่ยิ่งใหญ่

ประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษอังกฤษ เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร