เป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีรูปแบบการค้นหาความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ในทางกฏหมายก็ใช้การอ้างเหตุผลการตัดสิน พิพากษา ในเศรษฐศาสตร์และสังคมต่างก็โน้มน้าวและสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล จะเห็นว่าตรรกศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลมีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนารากฐานให้กับศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณิตศาสตร์ที่อาศัยเพียงโครงสร้างคณิตศาสตร์

คณิต จากทุกมุมโลก ตอนที่ 10 Albert Einstein

นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักที่จะนำเสนอในตอนนี้ เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาก โดยเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ บุคคลนั้นก็คือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)  นักฟิสิกส์ผู้มีชื่อเสียงในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนี แต่มีสัญชาติในสุดท้ายของชีวิตคือ สหรัฐอเมริกา

หลักการที่ดีสำหรับการเลือกหัวข้อทำโครงงานคณิตศาสตร์

บทความนี้มีความตั้งใจที่จะเขียนฝากถึงน้อง ๆ นักเรียน ผู้มีใจรักคณิตศาสตร์ และชื่นชอบและสนใจในกิจกรรมการทำโครงงานคณิตศาสตร์ หรือสนใจการทดลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการนำเสนอเนื้อหาในบทความนี้ คงไม่ได้อธิบายทฤษฎีอะไรมากมายแต่อยากบอกหลักการที่ควรรู้แบบสอดแทรกแนวความคิดสมัยใหม่ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการเรียนมากขึ้น