เรอเกิดจากอะไร?

“เรอ” เป็นคำที่อธิบายถึงปฏิกิริยาของร่างกายในการปล่อยแก๊สที่สะสมอยู่ในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร (Oesophagus) ออกมาทางปาก หลังจากการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม โดยหลอดอาหารเป็นท่อทางเดินอาหารที่เชื่อมต่อจากลำคอไปสู่กระเพาะอาหาร

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber threats) คืออะไร

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ การโจมตีทางไซเบอร์มีหลายรูปแบบ เช่น การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (hacking) การสอดแนมข้อมูลคอมพิวเตอร์