กว่าจะแสดงผลให้เป็นเส้นตรง 1 เส้น บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้

ภาพที่ปรากฏบทหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เรามักจะเรียกกันว่าภาพกราฟิก รู้หรือไม่ว่า ในการสร้างภาพเหล่านี้ แท้จริงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย Hardware และ Software ที่พัฒนามาจากสมการคณิตศาสตร์    ในการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์นั้น  มีองค์ประกอบหลายอย่าง  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์รับเข้า (input device)  ที่จะรับข้อมูลเข้า  และอุปกรณ์ส่งออก (output device)  สำหรับแสดงผล โดยแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

ความป่วยจิตที่ทุกคนควรรู้ 5 โรคสำคัญทางจิตเวช

ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วยโรคจิตเวชมีไม่น้อย ขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัว ที่สำคัญไปกว่านั้น ผู้ป่วยบางรายยังสับสนในอาการป่วยทางจิตเวชบางโรค และเข้าใจผิดคิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคทางกา

อาชีพในฝันเด็กไทยปี 2563

อันดับ 1 คือ อาชีพ “หมอ” นำลิ่วมาอันดับหนึ่ง อาชีพในฝันของเด็กไทย ครองแชมป์อาชีพสองปีซ้อน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล

สถานที่เรียนของแต่ละคณะขอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะและสาขาวิชาที่เรียนในศูนย์เดียวตลอดหลักสูตร – มศว แต่ละคณะ ต้องไปเรียนที่ศูนย์ไหนบ้าง