การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับกำจัด COVID-19 ให้ได้ผล

การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่COVID-19(Coronavirus Disease 2019) ปัจจัยในการป้องกันหลักๆ ตามที่แพทย์แนะนำ นอกจากการใช้หน้ากากอนามัยแล้ว “การรักษาความสะอาดสุขอนามัยส่วนตัว” ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน โดยเฉพาะ “การล้างมือ

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งและเข้าใจ

1.การตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ถาม คิด จด เมื่อไม่เข้าใจก็ยกมือถาม จะทำให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ