แรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมายในชีวิต

การเลือกและหาวิธีการให้ไปถึงเป้าหมายของแต่คนละคนก็ย่อมแตกต่างกัน และแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเป็นเสมือนแรงผลักดันในชีวิต ให้ตัวเราเองให้กล้าที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น

คิดบวกเปลี่ยนชีวิตติดลบให้มีพลัง

 ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นพลังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขโดยห่างไกลความทุกข์แบบยาวๆ เลยทีเดียว ดังนั้นอยากมีพลังในการใช้ชีวิตมาเริ่มต้นคิดบวกกับ 9 วิธีดังนี้

การบริหารจิต และการเจริญปัญญา

การบริหารจิต           การบริหารจิต หมาย ถึง การบำรุงรักษาจิตให้เข้มแข็งผ่องใสบริสุทธิ์  ซึ่งต่างกับการบริหารกาย เพราะการบริหารกายต้องทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เสมอแต่การบริหารจิต จะต้องฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งการฝึกจิตให้สงบ คือการทำสมาธินั่นเอง