Elon Musk เมื่อ Tesla บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า อาจต้องหันไปทำเหมืองทำไม?

ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดเครื่องยนต์ให้เล็กลง แต่เพิ่มประสิทธภาพให้มากขึ้น รวมถึงการผลิตรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เราเรียกกันว่ารถยนต์พลังงานสะอาดออกมาอย่างต่อเนื่อง

เกมคอมพิวเตอร์เกมส์แรกของโลก

DONKEY.BAS คือชื่อของ เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกของโลก และมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ Bill Gates กับเพื่อนของเขา Neil Konzen สาเหตุที่เขาเขียนเกมนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม(IBM) ในยุคนั้นและภาษาเบสิก(BASIC programming language) มีความสามารถในการสร้างโปรแกรมที่มีปฏิสัมพันธ์(Interative) กับผู้ใช้ได้ ผ่านภาพสี และเสียง ไม่ได้มีแต่การป้อนคำสั่งผ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว

เสียบสายชาร์จไว้กับแหล่งจ่ายไฟ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์

บ่อยครั้งที่เรามักจะลืมถอดอุปกรณ์ชาร์จพลังงานไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (Main power supply) นั่นทำให้อุปกรณ์ชาร์จพลังงานยังคงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับสายชาร์จ ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่อุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลานาน