สอนฟิสิกส์ ม.ปลาย เรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ เนื้อหายากเกินไป ม.4 ม.5 ม.6

เคล็ดลับที่จะช่วยให้เรียนฟิสิกส์ ได้เก่งยิ่งขึ้นเรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ

การทำงานของหัวใจเทียม Ventricular Device

หัวใจเทียมเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบพิเศษที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องปั๊มน้ำคอยเพิ่มแรงดันส่งเลือดจากหัวใจไปเส้นเลือดและส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย