ทำไมน้ำทะเลแต่ละที่ จึงมีสีต่างกัน

ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อสีของน้ำทะเล           ข้อสังเกตอีกประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับทะเลบางที่ที่มีสีเขียว นั่นคือทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะว่าหากน้ำทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงก์ตอนพืช  แพลงก์ตอนเหล่านี้จะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินและสะท้อนแสงสีเขียวออกมาแทน ทำให้น้ำทะเลมีสีอมเขียว

สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าหวาน

หญ้าหวานสมุนไพรอันตราย สู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หญ้าหวานมีการใช้กันอย่างกว้างขวางยาวนานโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาใต้ เมื่อปี ค.ศ.1887 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีรายงานว่ามันเป็นอันตรายแต่อย่างใด จน

ปริภูมิในสามมิติ(Three-dimensional space)

ในปริภูมิ 3มิติ ประกอบด้วยระนาบ 3 ระนาบตั้งฉากซึ่งกันและกัน ซึ่งรอยตัดของแต่ละคู่ระนาบจะเกิดเป็นเส้นตรง