สนามแม่เหล็ก (Magnetic field)

สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) หมายถึง  บริเวณที่แม่เหล็กสามารถส่งอำนาจหรือแรงแม่เหล็กไปถึง หรือบริเวณที่มีแรงทางแม่เหล็กกระทำบนอนุภาคหรือประจุไฟฟ้า  ที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2) หรือ เทสลา (T) ทิศของสนามแม่เหล็กที่ตำแน่งใดๆ คือทิศที่เข็มของเข็มทิศวางตัวอย่างสมดุล เรามักจะเขียนแทนสนามแม่เหล็กด้วยสัญลักษณ์ “” และเรียกสนามแม่เหล็กได้อีกอย่างว่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

แม่เหล็ก (Magnet)

 แม่เหล็ก (Magnet) คือ  สารที่สามารถดูดหรือผลักกันเองได้  และสามารถดูดสารแม่เหล็กได้โดยการเหนี่ยวนำ  แม่เหล็กโดยทั่วไปจะหมายถึง  แม่เหล็กธรรมชาติที่สามารถดูดเหล็กและนิเกิลได้  แท่งแม่เหล็กจะมี 2 ขั้ว  คือ  ขั้วเหนือ (North Po le “N”)  และขั้วใต้ (South Pole “S”)

องุ่นแดง มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

– องุ่นแดง องุ่นแดงมีสารอาหารสำคัญ คือ เรสเวอราทรอล ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และช่วยชะลอวัย นอกจากนี้ยังมีสารซาโพนิน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านแบคทีเรียไวรัส ป้องกันเนื้องอก ลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ซึ่งส่งผลต่อการป้องกันโรคหัวใจเช่นกัน