ความเป็นมากล้องดูดาวและ วิวัฒนาการ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันของนักโบราณคดีวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบเอกสารซึ่งเป็นใบสิทธิบัตรการคิดค้นประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) ตัวแรกและถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) ซึ่งก็ยังเป็นที่สงสัยและถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์ว่าใครเป็นผู้คิดค้นและ

พี่น้องตระกูลไรต์ ผู้ติดปีกให้มนุษยชาติบินได้

ความแตกต่างข้อหนึ่งระหว่างสัตว์กับมนุษย์ก็คือ สัตว์ต้องการเพียงอาหารเพื่อยังชีพ ขณะที่มนุษย์ต้องการทั้งอาหารเลี้ยงปากท้อง และต้องการเสพสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงสติปัญญา และจิตวิญญาณ