ต้นเหตุของการเกิดสิว

สาเหตุของการเกิดสิวนั้นเป็นที่เป็นที่พูดถึงและถกเถียงกันมานานแต่ส่วนใหญ่แล้วมักไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แพทย์ทุกคนล้วนมีความเห็นร่วมกันว่า การเกิดสิวนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับฮอร์โมนในร่างกาย  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิวกับฮอร์โมนได้ที่บทความสิวและฮอร์โมน

มาแนะนำที่เที่ยว แขวงหัวพัน (Huaphan Province) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ สปป. ลาว

หัวพัน (Huaphan Province)  ทิศเหนือกับทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดต่อแขวงหลวงพระบาง   ส่วนทิศใต้ ติดต่อแขวงเชียง