วิธีสังเกตุอาการผู้ติดไวรัสโควิด-19

โควิด-19 ส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเราสามารถสังเกตุอาการเริ่มต้นได้ดังนี้ อาการทั่วไปมีดังนี้

แนะนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) น่าใช้ ที่สามารถหาในไทย น่าใช้เพื่อสิ่งแวดล้อม

แนะนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ราคาที่ไม่แพงมาและน่าใช้ รถยนต์ไฟฟ้า (EV)  : MG EP ราคาจำหน่าย 988,000 บาท

ไขมันเลว คืออะไร? อันตราย พร้อมวิธีกำจัดออกจากร่างกาย

ไขมันเลว คืออะไร? ไขมันเลว หรือไขมันไม่ดีนั้น เรียกได้อีกอย่างว่า LDL (Low Density Lipoprotein) ซึ่งเป็นไขมันที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ ซึ่งไขมันนี้หากร่างกายสะสมมากก็จะส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวจนเกิดเป็นภาวะหลอดเลือดตีบ นานวันเข้าก็จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน และส่งผลต่อการเป็นโรคความดันสูง โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น

ไขมันดี (High-Density Lipoprotein: HDL) ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ไขมันดี คืออะไร ? ไขมันดี (High-Density Lipoprotein: HDL) คือ ไขมันคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่กำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Low-Density Lipoprotein: LDL) ที่สะสมอยู่ตามหลอดเลือด แล้วส่งไปที่ตับเพื่อกำจัดออกจากร่างกาย การบริโภคไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจได้