ความละเอียด หรือ Resolution ของ 1080p, 2K, UHD และ 4K

ความละเอียด หรือ Resolution หมายถึงจำนวนพิกเซลที่อยู่ในภาพบนหน้าจอโทรทัศน์ ภาพหนึ่งภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ประกอบด้วยจุดหลายจุดรวมกัน ปัจจุบันนี้หน้าจอทีวีจะมีจำนวนจุดตั้งแต่ 1 ล้านจุด (สำหรับโทรทัศน์ความละเอียด 720p) ไปจนถึง 8 ล้านจุด (สำหรับโทรทัศน์ความละเอียด 4K Ultra HD) ซึ่งเราไม่อาจมองเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า

Add Astra โรงเรียนที่สร้างฝันให้เด็กๆ และไปให้ถึงดวงดาว โดย Elon Musk

โรงเรียนชื่อว่า “Add Astra” ที่แปลว่า “ไปให้ถึงดวงดาว” โรงเรียนที่สร้างโดย Elon Musk  ในรัฐเเคลิฟอร์เนียร์ เป็นโรงเรียนที่ไม่มีระดับชั้น โดยเด็กทุก

ในปี 2024 ที่จะถึงนี้ NASA ประกาศแผนการพามนุษยกลับไปดวงจันทร์ อีกครั้ง

หลังจากการประกาศ Space Policy Directive 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2017 โดยประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศนอก low-Earth Orbit และการนำมนุษย์กลับไปที่ดวงจันทร์ ทำให้เกิดโครงการ Artemis ซึ่งจะพามนุษยชาติกลับไปดวงจันทร์ภายในปี 2024