รู้จักและความเป็นมา Surf Skate (เซิร์ฟสเก็ต)

เซิร์ฟสเก็ต” (Surf Skate) เริ่มจากแถบแคลิฟอร์เนีย นักเล่นเซิร์ฟได้ลองใช้ถนนที่เป็นลอน แทนคลื่นในทะเลในยามไม่มีคลื่น ตั้งแต่ 1950 กีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาแท้ๆ ที่นิยมกันมากของชาวอเมริกา แต่เมื่ออินไลน์สเกตและ BMX เป็นที่นิยมในช่วงสั้น ๆ ช่วงปลาย

Yahoo! Japan ควบรวมกับ LINE Corporation ในปี 2563

ปี 2563 คาดว่าการแข่งขันใน ตลาดดิจิทัล จะทวีความรุนแรงยิ่งกว่าปี 2562 แบรนด์ยักษ์ใหญ่มากมายทั่วโลกมีการขยับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปี 2563

วันหยุดสงกรานต์ เมษายน 2564 ปีนี้ และ ประวัตินางสงกรานต์

วันหยุดสงกรานต์ เดือนเมษายน 2564 ปีนี้ รัฐบาลใจดี แถมวันหยุดเป็นการพิเศษให้ โดยจากการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 29 ธ.ค.63 ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวม 4 วัน หนึ่งในนั้น คือ วันที่ 12 เม.ย.64 ให้เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ม.ปลาย

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 1.ความหมายของเซลล์   เซลล์  หมายถึง  หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งยังคงสมบัติของการมีชีวิต กล่าวคือ มีกิจกรรมระดับเซลล์อยู่ ( metabolism)