เทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับองค์กร

1.  Machine Learning Machine Learning คือหลายสิ่งหลายอย่างอาจยังคลุมเครือแต่ Machine Learning แสดงให้เราเห็นแล้วว่ามีแอปพลิเคชันจำนวนมากสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ได้และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการนำไปใช้งานเท่านั้น รวมถึงยังมีช่องว่างอีกมากที่สามารถพัฒนาอัลกอริทึมในงานนี้ได้ แม้ว่างานบางอย่าง เช่น Chatbot จะสามารถนำไปใช้จริงได้แล้ว แต่กรณียากๆ 

วิวัฒนาการของระบบการสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้โลกทุกวันนี้กลายเป็นโลกไร้พรมแดน ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิม โดยสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายนั่นก็คือ