ฉลามเสือดาว(Leopard shark, Zebra shark, Leppard shark)

ฉลามได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีรูปร่างสง่างามสมกับเป็นความเป็นเจ้าแห่งท้องทะเล และในบรรดาฉลามที่สวยงามนั้น ฉลามเสือดาว หรือ Leopard shark นับเป็นฉลามที่นักดำน้ำหลายๆคนชื่นชอบ และแน่นอนมันเป็นฉลามขวัญใจที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เห็นหน้าเห็นตากันครั้งแรกในท้องทะเลเลยทีเดียว

การกลายพันธุ์ (Mutation)-ชีววิทยา

การกลายพันธุ์ (Mutation) การกลายพันธุ์ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี (chemical structure) ปริมาณ และจำนวนของดีเอ็นเอ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

สารและการจำแนก (Matter and Substance)

– สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสาร เช่น เนื้อสาร สี กลิ่น รส การนำไฟฟ้า การละลายน้ำ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเป็นกรด–เบส เป็นต้น แบ่งสมบัติของสารออกเป็น 2 ประเภท คือ