มารู้จักแนพทาลีน (Naphthalene)คืออะไร

แนพทาลีนคืออะไร   “แนพทาลีน” หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับคำนี้ แต่ถ้าเรียกว่าลูกเหม็นก็คงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากลูกเหม็นเป็นสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ความแตกต่างกันระหว่างเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์

ในทางเคมี แอลกอฮอล์ (Alcohol) คือสารประกอบอินทรีย์ ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ต่อกับอะตอมคาร์บอนของหมู่แอลคิลหรือหมู่ที่แทนแอลคิล สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์แบบอะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายตรง) คือ CnH2n+1OH