รถไฟแม่เหล็กญี่ปุ่นทุบสถิติเร็วที่สุดในโลก ด้วความเร็ว 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กจอดอยู่ที่เมือง Tsuru จังหวัดยามานาชิระหว่างทำการทดสอบในวันที่ 29 สิงหาคม ปี 2013 โดยปัจุุบันรถไฟรุ่นใหม่ได้ถูกบันทึกเป็นสถิติโลกแล้วด้วยความเร็วกว่า 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการทดสอบการวิ่งใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ

ภาษาคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง

ภาษาคอมพิวเตอร์ มนุษย์ ใช้ภาษาในการสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ การใช้ภาษาเป็นเรื่องที่มนุษย์พยายามถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่าง ๆ เพื่อการโต้ตอบและสื่อความหมาย ภาษาที่