แนวโน้มของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ และ อิทธิพลในประเทศ

เราจะยังสามารถพัฒนาความได้เปรียบของเราได้ อาทิ ซอฟต์ พาวเวอร์ สกิลส์ หรือทักษะด้านสังคม เป็นต้น อ่านต่อไปเพื่อค้นหาว่าทักษะอะไรที่พาคุณผ่านพ้นการปฏิวัติครั้งนี้ได้ โลกแห่งจินตนาการในอดีต อย่าง รถไร้คนขับ เครื่องบินที่บินเองได้ หุ่นยนต์ช่างซ่อม และเครื่องจักรที่สามารถซ่อมบำรุงตัวเองได้ ไม่ใช่นวนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปในทุกวันนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความฉลาดเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะเครื่องจักรกลสอนตัวเองให้พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและไม่ง้อมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การแปลของกูเกิล มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เมื่อกูเกิลเปลี่ยนอัลกอริธึมให้ซอฟต์แวร์สามารถเรียนรู้ภาษาต่างๆ อย่าง ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีนได้ด้วยตัวของมันเอง ในอุตสาหกรรมเพลงตอนนี้มีโปรแกรม “Deep Artificial Composer”

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ของคนรุ่นใหม่

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 1.ขั้นระบุปัญหา (Problem Identification)  ขั้นนี้เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบเหตุทั้งหลาย ของปัญหาแล้วจัดลำดับความสำคัญเพื่อเลือกสาเหตุที่สำคัญที่สุดเป็นประเด็นสำหรับค้นหาวิธีแก้ไขต่อไป เป็นการตัดสินว่าสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขนั้นปัญหาใดเป็น “ปัญหาที่แท้จริง” ที่มีผลกระทบสูง หากไม่รีบแก้ไข พร้อมกับวางเป้าหมายในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจะใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น เทคนิคแผนผังก้างปลา (fish bone diagram)  เทคนิค 5W1H เป็นต้น

การเรียนออนไลน์ เคล็ดลับในการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค COVID-19

COVID-19 เป็นหนึ่งในตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กร รวมถึงภาคการศึกษาจำเป็นต้องเพิ่งพาเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทำงานหลัก  ในเมื่อจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์ คณาจารย์และคุณครูหลายท่านก็ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแบบออนไลน์